sprekers v2

André Paule

Oprichtster Innerfrog - specialiste in visualisatie

Le design au secours du droit (nl-fr) // Design als ondersteuning voor het recht (nl-fr)

Beaujean Olivier

Jurist verantwoordelijk voor klare taal bij Droits Quotidiens

Convaincre les plus sceptiques ! (nl-fr) // De grootste sceptici overtuigen ! (nl-fr)

Les formules magiques du langage clair (nl-fr) // De toverformules van klare juridische taal (nl-fr)

Des documents administratifs plus clairs pour plus d’efficacité (fr) / Duidelijkere administratieve documenten voor meer doeltreffendheid (fr)

Bouthinon-Dumas Hugues

Professor in de Rechten aan de ESSEC Business School (Parijs)

Rédaction des contrats : mieux protéger le consommateur (fr)  //  Opstellen van contracten: de consument beter beschermen (fr)

Briet Hervé

Juridisch expert in ministeriële kabinetten

Des lois mieux rédigées (nl-fr) // Beter opgestelde wetten (nl-fr)

Brotcorne Périne

Sociologe bij de Fondation Travail-Université (FTU). Werkt mee aan diverse projecten in verband met digitale inclusie

L'administration en ligne (fr) // Online administratie (fr)

Chinet Thierry

Chinet Thierry, pr-verantwoordelijke bij Droits Quotidiens. Hij verzorgt de communicatie en marketing van Droits Quotidiens. Hij is de creatieveling onder de juristen die helder juridisch taalgebruik aanschouwelijk maakt via allerlei schema's, tabellen, samenvattingen, brochures, enz.

Le design au secours du droit (fr-nl) // Design als ondersteuning voor het recht (nl-fr)

Cols Florence

Juriste verantwoordelijk voor klare taal bij Droits Quotidiens

Le design au secours du droit (fr-nl) // Design als ondersteuning voor het recht (nl-fr)

de Furstenberg Liola

Advocaat aan de Balie van Brussel en coördinator van de gedecentraliseerde juridische permanentie "Droits sans toit" in het Centraal Station

L'information juridique de première ligne, une aide de première nécessité (nl-fr)  //  Eerstelijns juridische informatie, een broodnodige hulp (nl-fr)    

Degrave Elise

Geeft les aan de Faculteit Rechten van de Universiteit van Namen en is co-directrice  van de leerstoel E-government

L'administration en ligne (fr)  // Online administratie (fr)

Depue Erwin

Directeur- generaal Dienst Administratieve Vereenvoudiging

La simplification administrative, un enjeu commun (nl-fr) // Administratieve vereenvoudiging, een gemeenschappelijke uitdaging (nl-fr)

Dubuisson Bernard

Directeur Productie en Beheer e-Wallonië-Brussel Vereenvoudiging

L'administration en ligne (fr)  // Online administratie (nl)

 

Dufrasne Françoise

Maatschappelijk  werker en inschakelingsmedewerker bij de vzw Formation pour l'Université Ouverte de Charleroi (FUNOC).

L’information juridique de première ligne: communiquer le droit (fr) // Eerstelijns juridische informatie: het recht meedelen (fr)

Empain Paul-Marie 

Gemeentesecretaris van Jette

Convaincre les plus sceptiques ! (nl-fr) // De harde sceptici overtuigen ! (nl-fr)

Fisset Meggy

Maatschappelijk werker belast met de sociale opvolging bij het organisme voor socio-professionele inschakeling Créasol (Luik)

L’information juridique de première ligne: communiquer le droit (fr) // Eerstelijns juridische informatie: het recht meedelen (fr)

François Thomas

Gastprofessor in de taalkunde aan de Université Catholique de Louvain

Des documents administratifs plus clairs pour plus d’efficacité (fr) // Duidelijker administratieve documenten voor meer doeltreffendheid (fr)

Gibens Steven

Advocaat, Lector, trajectverantwoordelijke Sociaal-Juridische Dienstverlening sociaal werk

L'information juridique de première ligne, une aide de première nécessité (nl-fr)  //  Eerstelijns juridische informatie, een broodnodige hulp (nl-fr)  

Hautekiet Jan

Producer Vlaamse radio televisieomroeporganisatie (VRT) en oprichter www.heerlijkhelder.be

La simplification administrative, un enjeu commun (nl-fr) // Administratieve vereenvoudiging, een gemeenschappelijke uitdaging (nl-fr)

Ketels Didier

Directeur Droits Quotidiens

Oser le changement, bousculer les habitudes (nl-fr)  //  Durven veranderen, gewoonten doorbreken (nl-fr)      

Kurdov Miroslav

Oprichter Sketchlex - Juridische infografieken

Le design au secours du droit (nl-fr) // Design als ondersteuning voor het recht (nl-fr)

Laanan Fadila

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Oser le changement, bousculer les habitudes (nl-fr)  //  Durven veranderen, gewoontes doorbreken (nl-fr) 

Lieffrig Marie

Juriste bij Droits Quotidiens

L'information juridique de première ligne, une aide de première nécessité (nl-fr)  //  Eerstelijns juridische informatie, een broodnodige hulp (nl-fr)                   

L’information juridique de première ligne : communiquer le droit (fr) // Eerstelijns juridische informatie: het recht meedelen (fr)

 

Maerten Karolien

Eerste attaché - Brussel    Regionale coördinatie -   Directie Juridische Zaken

Des lois mieux rédigées (nl-fr) // Beter opgestelde wetten (nl-fr)

Marcus Cathy

Afgevaardigde van de overheid Brussel-Hoofdstad  - EasyBrussels

L'administration en ligne (fr)  // Online administratie (fr)                 

La simplification administrative, un enjeu commun (nl-fr) // Administratieve vereenvoudiging, een gemeenschappelijke uitdaging (nl-fr)

Marot Hélène

Juriste bij Droits Quotidiens

Rédaction des contrats : mieux protéger le consommateur (fr)  //  Opstellen van contracten: de consument beter beschermen (fr)

Monville Claire

Verantwoordelijk voor sensibiliseringsprojecten bij de vzw Lire et Ecrire

Des documents administratifs plus clairs pour plus d’efficacité (fr) // Duidelijkere administratieve documenten voor meer doeltreffendheid (fr)

Olovsson Eva

Taaladviseur met een bijzondere bevoegdheid voor klare taal in de Zweedse Taalraad (Sprakradet

Le bon exemple venu d'ailleurs (nl-fr) // Het buitenland geeft het goede voorbeeld (nl-fr)

Plichart Ilona

Coördinator Wablieft

Convaincre les plus sceptiques ! (nl-fr) // De grootste sceptici overtuigen ! (nl-fr)

Des documents administratifs plus clairs pour plus d’efficacité (nl) // Duidelijkere administratieve documenten voor meer doeltreffendheid (nl)

Put Gonnie

Oprichtster van het Bureau klare taal: bureau voor advies en vorming over klare taal

Les formules magiques du langage clair (nl-fr)  // De toverformules van klare juridische taal (nl-fr)

Quintart Sophie

Juriste bij Droits Quotidiens.
Zij coördineert (Liège) een initiatief van juridische begeleiding waarbij kwetsbare burgers, maatschappelijke werkers en juristen geïntegreerd worden. 

L’information juridique de première ligne: communiquer le droit (fr) // Eerstelijns juridische informatie: het recht meedelen (fr)

 

Reinenbergh Sandy

Projectmedewerker taalbeleid - Huis van het Nederlands Antwerpen

L'information juridique de première ligne, une aide de première nécessité (nl-fr)  //  Eerstelijns juridische informatie, een broodnodige hulp (nl-fr)

Schneider Oliver

Algemeen functionaris e-Wallonië-Brussel Vereenvoudiging

La simplification administrative, un enjeu commun (nl-fr) // Administratieve vereenvoudiging, een gemeenschappelijke uitdaging (nl-fr)

Thunis Xavier

Professor aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Namen en titularis van het vak "Recht en taal"

Convaincre les plus sceptiques ! (nl-fr) // De harde sceptici overtuigen ! (nl-fr)

Van der Waarde Karel

Design consulent

Le design au secours du droit (nl-fr) // Design als ondersteuning voor het recht  (nl-fr)

Van Leuvenhaege Margot

Mandaatassistente Rechtssociologie - Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen

Des lois mieux rédigées (nl-fr) // Beter opgestelde wetten (nl-fr)

Vanneste Frédéric

Auditeur Raad van State

Des lois mieux rédigées (nl-fr) // Beter opgestelde wetten (nl-fr)

Vervier Anne

Expert in het opstellen van heldere teksten

Des documents administratifs plus clairs pour plus d’efficacité (fr) // Duidelijkere administratieve documenten voor meer doeltreffendheid (fr)

Weekers Bart

Vlaams ombudsman

Des lois mieux rédigées (nl-fr) // Beter opgestelde wetten (nl-fr)